idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2020


    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.Atenţionări către unităţi


[04.03.2020]

- Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect Sporul de stabilitate 15% personal auxiliar:

- Model întâmpinare spor de stabilitate USLIP Iasi link 


[26.02.2020]

- Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect PRIMA de instalare cadre didactice:

- Model întâmpinare prima de instalare USLIP Iasi link


[27.08.2019]

Model apel pentru unităţile care vor primii pentru unitatile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la plata de drepturi salariale în regim de plata cu ora, reprezentând contravaloarea orelor de educaţie fizică şi sport efectuate, cu depăşirea normei didactice, în contradictoriu cu USLIP Iasi link


Model apel pentru unităţile care vor primii pentru unitatile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihica în cuantum de 10% din salariul de baza, in constradictoriu cu ASGA Iasi link


atenţionări anterioare

[22.05.2019]

Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile unitate ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligată la calculul şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea didactică de predare efectuată în regim de plata cu ora, prin luarea în calcul a gradaţiei de merit link


[22.03.2019]

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare in judecată - USLIP Iaşi, prin careunitatea este obligata la plata de drepturi salariale în regim de plata cu ora, reprezentând contravaloarea orelor de educaţie fizică şi sport efectuate, cu depăşirea normei didactice link


Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare in judecată - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihica în cuantum de 10% din salariul de baza link


[07.01.2019]

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare în judecată - ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea didactică de predare efectuată în regim de plata cu ora, prin luarea în calcul a gradaţiei de merit link


[09.03.2018]

Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata diferentei drepturilor salariale la plata cu ora pentru cadrele didactice beneficiare a gradatiei de merit începând cu data de 01.09.2017 link


Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link[09.11.2017]

- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link


[26.06.2017]

- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - USLIP Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link


[31.05.2017]

- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - Al Sind Gh Asachi Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 linkUltimele noutaţi legislative:

Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale

     

[23.03.2020]

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 link


ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri link


Ordonanța de urgență nr. 30 din 21 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link


Ordonanța de urgență nr. 29 din 21 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare link


LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ link


Hotărârea nr. 217 din 21 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ link


[27.02.2020]

H.G. nr. 107 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar linkInformaţii legislative anterioare

 2020

[24.02.2020]

- ORDIN nr. 3277 din 17 februarie 2020 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 link


[29.01.2020]

- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale / actualizare 28.01.2020 link


- OUG nr. 3 din 16 ianuarie 2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[20.01.2020]

Hotărârea de Guvern nr. 24/16.01.2020  privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Educaţiei şi Cercetării link


[10.01.2020]

ORDIN nr. 5259 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 link


OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link


 2019

[10.01.2020]

ORDIN nr. 4946 din 27 august 2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020 link


ORDIN nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 link


ORDIN nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 link


[25.10.2019]

- ORDIN nr. 5115 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului link


- ORDIN nr. 5108 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional link


- ORDIN nr. 5093 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 link


- ORDIN nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 link


- ORDIN nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 link


- ORDIN nr. 5086 din 30 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial link


- ORDIN nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 - link


- ORDIN nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 link


- ORDIN nr. 4946 din 27 august 2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020 link


- ORDIN nr. 4916 din 26 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 link


- ORDIN nr. 4910 din 23 august 2019 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020 link


- ORDIN nr. 4687 din 1 august 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial link


[23.10.2019]

- ORDIN nr. 3622 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial / actualizare oct. 2019 link


- ORDIN nr. 5062 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar / actualizare oct. 2019 link


- ORDIN nr. 5068 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat / actualizare oct. 2019 link


- ORDIN nr. 3844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar / actualizare oct. 2019 link


- ORDIN nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat / actualizare oct. 2019 link


- ORDIN nr. 5085 din 30 august 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat link


[14.08.2019]

ORDIN nr. 3191 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019-2020 link


LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii link[12.07.2019]

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 435 din 17 aprilie 2019 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învătământ Preuniversitar link


[07.05.2019]

LEGE nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 20.04.2019 link


ORDIN nr. 5235 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 * actualizare 20.04.2019 link


ORDIN nr. 3969 din 30 mai 2017  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar * actualizare 20.04.2019 link


[23.04.2019]

ORDIN nr. 3886 din 11 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 link


ORDIN nr. 3862 din 4 aprilie 2019 pentru suspendarea aplicării unor prevederi şi decalarea unor termene şi perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 link


ORDIN nr. 3860 din 4 aprilie 2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a link


ORDIN nr. 3767 din 26 martie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 link


ORDIN nr. 3750 din 22 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România link


ORDIN nr. 3738 din 22 martie 2019 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 link


ORDIN nr. 3687 din 15 martie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link


ORDIN nr. 3670 din 14 martie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa Zânelor" din municipiul Iaşi link


ORDIN nr. 3668 din 14 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie link


ORDIN nr. 3667 din 14 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie link[16.04.2019]

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019  pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene link


[05.04.2019]

HOTĂRÂRE nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă link


ORDIN nr. 3635 din 5 martie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile si specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în  învăţământ 2019 link


ORDIN nr. 3238 din 28 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017 23 ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE Decizia nr. 76 din 12 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) 24-32 link


ORDIN nr.3.207 din 22 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică si postliceal cu structura anului şcolar 2019-2020 link


ORDIN nr.3.199 din 21 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial link


ORDIN nr.3.191 din 20 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind structura anului şcolar 2019-2020 link


ORDIN nr.3.185 din 18 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea organizării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national în anul şcolar 2018-2019 link


ORDIN nr.3.184 din 18 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat link


ORDIN nr.3.181 din 18 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 link


ORDIN nr.3.141 din 8 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională link


ORDIN nr.3.132 din 8 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 linkORDIN nr. 4829 din 30 august 2018  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 *actualizare 8 febr 2019 link


ORDIN nr.3.125 din 4 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" link


ORDIN nr.3.122 din 4 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional link


ORDIN nr. 3103 din 28 ianuarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar link

Anexa I link

Anexa II link

Anexa III linkORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012  privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare * actualizare 18.04.2019 link


ORDIN nr. 3015 din 8 ianuarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link
 2018 - 2016

[12.04.2018]

LEGEA nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice * forma actualizată 12.04.2018 link


[04.04.2018]

LEGEA nr. 1/2011 a Educatiei nationale * forma actualizată 04.04.2018  link


[26.02.2018]

Ordinul nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2018-2019 link


[16.02.2018]

ORDIN nr. 3109/29.01.2018 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018 link


[08.02.2018]

ORDIN nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar actualizare 08.02.2018 link


ORDIN nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 link


ORDIN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018 link


[17.01.2018]

ORDIN nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar link


[16.01.2018]

ORDIN nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 link


ORDIN nr. 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România link


ORDIN nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional link


ORDIN nr. 5062/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar link


ORDIN nr. 4815/31.08.2017 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018 link


ORDIN nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ link


[11.01.2018]

ORDIN nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011 link


ORDIN nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" * actualizat 11.01.2018 link


ORDIN nr. 4798/31.08.2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual link


ORDIN nr. 4797/31.08.2017 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar link


ORDIN nr. 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link


ORDIN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 link


ORDIN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 link


ORDIN nr. 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018 link


[04.01.2018]

ORDIN nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 link

Anexa la ordinul nr. 5485/2017 METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 link


[18.09.2017]

LEGE-CADRU nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice link[31.08.2017]

ORDIN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 link


OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare link


[07.07.2017]

ORDIN nr. 3969/30.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link


[12.06.2017]

Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale - actualizare 12.06.2017 link


[07.06.2017]

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii - actualizare 07.06.2017 link


[26.05.2017]

HOTĂRÂRE nr. 333/18.05.2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă link


[16.05.2017]

ORDIN nr. 3794/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link


ORDIN nr. 3793/26.042017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link


ORDIN nr. 3792/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 link


ORDIN nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar & anexa Metodologie link


LEGE nr. 90/28.04.2017 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[10.05.2017]

ORDIN nr. 3768/20.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link


ORDIN nr. 3600/4 aprilie 2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 link


ORDIN nr. 3492/20.03.2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Excellence" din municipiul Iaşi link


ORDIN nr. 3473/17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 link


Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link


Legea nr. 70/14.04.2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[04.04.2017]

ORDIN nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial link

*Noile programe şcolare pentru gimnaziu, aprobate prin ordinul de ministru ataşat, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 164bis/07.03.2017 şi pot fi consultate in extenso link

*GIMNAZIU - PROGRAME ȘCOLARE 2017 link


ORDIN nr. 3367/23.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link


ORDIN nr. 3366/23.02.2017 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate link


[03.03.2017]

Ordin nr. 3384/24.02.2017 pentru aprobarea anexelor nr.1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice link


ORDIN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 link


Contract Colectiv de Muncă nr. 78/ 22.02.2017 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar link


[21.02.2017]

ORDIN nr. 3252/14.02.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 link


ORDIN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 + anexe link


[13.02.2017]

ORDIN nr. 3124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare link


ORDIN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 link


ORDIN nr. 3150/31.01.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 link


ORDIN nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 link


ORDIN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016 link


ORDIN nr. 3104/19.01.2017 privind modificarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.784/2016 link


Ordin nr. 3086/16.01.2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017 link


[07.02.2017]

Legea nr. 1/2011 a Educatiei nationale * actualizare 09.02.2017 link


ORDIN nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia link


ORDIN nr. 5893/28.11.2016 privind TEMELE pentru acasă în învăţământul preuniversitar link


[30.01.2017]

Contract Colectiv de Muncă nr. 1483/13.11.2014 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar pe anii 2014-2015 * actualizare la date de 26.01.2017 * aborgat link


ORDIN nr. 4477/06.07.2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat link


[12.01.2017]

OUG nr. 57 din 9 decembrie 2015 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare * actualizare 11.01.2017 link


OUG nr. 20 din 8 iunie 2016 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative * actualizare 11.01.2017 link


LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link


ORDIN nr. 6161/22.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 link


OUG nr. 1/4.01.2017 - pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link


ORDIN nr. 3044/6.01.2017 - pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 link


ORDIN nr. 5080/31.08.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar * actualizare 11.01.2017 link


ORDIN nr. 6158/22.12.2016 - privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România link


ORDIN nr. 6156/22.12.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini link


ORDIN nr. 6154/21.12.2016 -privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României link


ORDIN nr. 6153/21.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii link


ORDIN nr. 6125/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link


ORDIN nr. 6121/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate link


[15.11.2016]

ORDIN nr. 5739/14.11.2016 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link


Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link


[20.09.2016]

ORDIN nr. 5078/31.08.2016 - privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link


Ordin nr. 5077/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link[20.09.2016]

ORDIN nr. 5079/31.08.2016 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar + anexa Regulemntul-cadru link


[13.09.2016]

ORDIN nr. 5080/31.08.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link


ORDIN nr. 3060/3.02.2014 - privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar * actualizare 13 sept 2016 link


[12.09.2016]

ORDIN nr. 5074/31.08.2016 - privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017 link


ORDIN nr. 5071/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 link


ORDIN nr. 5070/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 link


[24.04.2016]

ORDIN nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link


ORDIN nr. 3892/31.05.2016 - pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 link


[26.05.2016]

ORDIN nr. 3844/24.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar link


ORDIN nr. 3838/23.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor link


ORDIN nr. 3784/17.05.2016 - privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi link


[13.04.2016]

ORDIN nr. 3637/12.04.2016 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar link


ORDIN nr. 3590/5.04.2016 - privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial link


[29.03.2016]

ORDIN nr. 3517/28.03.2016 - privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017 link


[17.02.2016]

ORDIN nr. 3158/15.02.2016 - privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 – 2017 link


[01.02.2016]

- Ordin nr. 3069/14.01.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016 link


[30.01.2016]

ORDIN nr. 3107/27.01.2016 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 link


ORDIN nr. 3099/27.01.2016 - pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014 link


ORDIN nr. 3098/27.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link


[26.01.2016]

- Ordin nr. 52/14.01.2016 - privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal link


- Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal - actualizare 28.01.2016 link


- Hotărâre nr. 15/19.01.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă link


- Lege nr. 248/28.10.2015 - privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link


[25.01.2016]

- Ordin nr. 3678/08.04.2015 -  privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare + anexa Metodologie link


[21.01.2016]

- Ordin nr. 6020/22.12.2015 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională link


- Ordin nr. 3051/12.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a link


- Ordin nr. 3049/11.01.2016 - privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România link


- Ordin nr. 3048/11.01.2016 - privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false link


- Lege nr. 6/18.01.2016 - pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


- Legea nr. 1/11.01.2016 - pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 link


[19.01.2016]

- Legea nr. 1/2011 a educaţei naţionale - actualizare 15.01.2016 link


- Legea nr. 53/2003 privind codul muncii - actualizare 15.01.2016 link


- Legea nr. 62/2011 a dialogului social - actualizare 21.01.2016 link


- Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - actualizare 15.01.2016 link


- Ordin 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 link


- Ordin nr. 5792/16.11.2015 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 link


- Ordin nr. 5700/12.11.2015 - privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi link


- Ordin nr. 5602 /3.11.2015 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal link


- Ordin nr. 5575/28.10.2015 - privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar link


- Ordin nr. 5559/27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link


- Ordin nr. 5558/27.10.2015 - privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ link


- Ordin nr. 5557/27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 link


- Ordin nr. 5081/31.08.2015 -  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 link


- Ordin nr. 5080/31.08.2015 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016 link


- Ordin nr. 4716/11.08.2015 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar link


- Ordin nr. 4496/13.07.2015 - privind structura anului şcolar 2015-2016 link

PROGRAM INSTANTE


În perioada

12.03-04.05.2020, documentele vor putea fi transmise la instante doar prin fax, e-mail sau poștă


TRIBUNALUL IAŞI

Program registratură:

zilnic L-V

orele - suspendat

fax registratură: 0332.435700

e-mail:

tr-iasi-reg@just.ro
CURTEA DE APEL IAŞI

Program registratură:

zilnic L-V

orele - suspendat

fax registratură:

0232.255907

e-mail:

ca-iasi@just.roJUDECĂTORIA IAŞI

Program registratură:

Luni/Marti/Joi

orele - suspendat

fax registratură:

0232/255914

e-mail:

jd-iasi-registratura@just.ro
                                                                                                                     

   

Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDFCopyright © 2008-2019 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare

www.000webhost.com